Polityka prywatności

Zbieranie informacji:

 • Nasza strona internetowa zbiera jedynie adresy IP i dane przeglądarki (nazwa i wersja) od użytkowników w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa strony.
 • Nie gromadzimy żadnych innych informacji osobowych ani identyfikatorów, a także nie zapisujemy żadnych plików cookies.

Wykorzystanie informacji:

 • Adresy IP i dane przeglądarki są wykorzystywane jedynie w celu analizy statystyk, zapobiegania oszustwom, diagnozowania problemów technicznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej.
 • Nie wykorzystujemy zebranych informacji do identyfikowania konkretnych użytkowników ani do celów marketingowych.

Bezpieczeństwo:

 • Wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić zebrane informacje przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją lub zniszczeniem.
 • Informacje zbierane przez naszą stronę są przechowywane w bezpieczny sposób i są dostępne jedynie dla uprawnionych osób.

Przechowywanie informacji:

 • Zachowujemy adresy IP i dane przeglądarki przez ograniczony czas, nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane.
 • Po upływie tego czasu informacje są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, aby nie było możliwe ich identyfikowanie.

Prawa użytkowników:

 • Użytkownicy mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania lub usuwania.
 • W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt za pośrednictwem informacji dostępnych na naszej stronie internetowej.

Zmiany w polityce prywatności:

 • Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji lub zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany będą publikowane na tej stronie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, prosimy o kontakt: [email protected]. Dziękujemy za odwiedzenie strony Fifilm.